Title in original language
Starpniekvalodas un tulkošanas izmantojums latviešu valodas kā svešvalodas apguves procesā.
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
Valodu apguve: problēmas un perspektīva, XIII/XIV: zinātnisko rakstu krājums
Publication Type
Scientific publication
Scientific institutions
Liepaja University
Scientific institute
Kurzeme Institute of Humanities (KIH)
Field of research
Linguistics and Literary science
DOI, ISBN, ISSN
ISSN 14079739