Title in original language
Valodas līdzekļu izvēle mirušo personu identificēšanai
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
VALODA – 2022. Valoda dažādu kultūru kontekstā. 32, 152.–157. lpp.
Publication Type
Scientific publication
Scientific institutions
Liepaja University
Scientific institute
Kurzeme Institute of Humanities (KIH)
Field of research
Linguistics and Literary science
Authors
DOI, ISBN, ISSN
-