Title in original language
Lingvistiskās attieksmes izpausmes uzrunas lietojumā
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
Latviešu lingvistiskā attieksme: vērtības, pārliecība, prakse. 164 - 183. lpp.
Publication Type
Scientific publication
Scientific institutions
Liepaja University
Scientific institute
Kurzeme Institute of Humanities (KIH)
Field of research
Linguistics and Literary science
Authors
DOI, ISBN, ISSN
ISBN 978-9934-18-723-0