Title in original language
Vārds un tā pētīšanas aspekti: rakstu krājums, 21 (1/2)
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
Liepājas Universitāte
Publication Type
Scientific publication
Scientific institutions
Liepaja University
Scientific institute
Kurzeme Institute of Humanities (KIH)
Field of research
Linguistics and Literary science
Project
Letonika - Latvijas vēsture, valoda, kultūra vērtības: Latviešu valodas pētījumi 21. gadsimta zinātnes kontekstā
DOI, ISBN, ISSN
ISSN 14074737