Title in original language
Lingvistiskā attieksme pret svešinieku uzrunas lietojumā.
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
VALODA – 2019. Valoda dažādu kultūru kontekstā. XXIX Zinātnisko rakstu krājums. Atb. Red. S. Polkovņikova.
Publication Type
Scientific publication
Scientific institutions
Liepaja University
Scientific institute
-none-
Field of research
Linguistics and Literary science
Authors
Project
VPP Latviešu valoda
DOI, ISBN, ISSN
ISBN 978-9984-14-892-2, ISSN 1691-6042