Title in original language
Atvērtā laboratorija, Virtuves sarunas, Gaismas darbi un daudz citu mākslas projektu – Liepājas universitātes jauno mediju mākslas studentu, pētnieku un docētāju aktivitātes pavasara semestrī
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
Scriptus Manet : humanitāro un mākslas zinātņu žurnāls
Publication Type
Other publications
Scientific institutions
Liepaja University
Scientific institute
-none-
Field of research
Music, Visual arts and Architecture
DOI, ISBN, ISSN
ISSN 22560564