Title in original language
Stāsts par slavenu vijoli un Melngaiļskolas dārzu. Kultūrvēsturisks pētījums par Bahmaņu dzimtu
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
Liepājas Vēstules. 3, 52.–53. lpp.
Publication Type
Other publications
Scientific institutions
Liepaja University
Scientific institute
Kurzeme Institute of Humanities (KIH)
Field of research
Music, Visual arts and Architecture
Authors
DOI, ISBN, ISSN
-