Title in original language
Recenzija: Gaidītā un saņemtā samērs. Par Janas Egles stāstu krājumu Dzimšanas diena
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
Punctummagazine
Publication Type
Other publications
Scientific institutions
Liepaja University
Scientific institute
Kurzeme Institute of Humanities (KIH)
Field of research
Linguistics and Literary science
Authors
DOI, ISBN, ISSN