Title in original language
Izaicinājumu un meklējumu laiks iespēju izteikšanā, satura un formas atklāsmē. Priekšvārds
Publication language
Latvian
Title in English
Time of Challenges and Search in Expressing Opportunities, Revealing Content and Form. Foreword
Scientific journal or publisher of a monograph
Liepājas Universitātes rakstu krājums "Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā" Nr. 27. 8-12 lpp.
Publication Type
Other publications
Scientific institutions
Liepaja University
Scientific institute
Kurzeme Institute of Humanities (KIH)
Field of research
Linguistics and Literary science
Authors
DOI, ISBN, ISSN
DOI doi.org/10.37384/APLKP.2022.27.001, ISSN 2500-9508