Title in original language
Zinātnes valoda: stils, teksts, konteksts
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
Ventspils Augstskola, Liepājas Universitāte. Rīga: Zinātne. 288 lpp.
Publication Type
Monography
Scientific institutions
Liepaja University, Ventspils University of Applied Sciences
Scientific institute
Kurzeme Institute of Humanities (KIH)
Field of research
Linguistics and Literary science
Project
Latviešu zinātnes valoda intralingvālā aspektā
DOI, ISBN, ISSN
ISBN 978-9934-599-11-8