Title in original language
Noteiktības (kategoriskuma) un nenoteiktības (pieļāvuma) izteikšanas iespējas latviešu zinātnes valodā.//Certainty (categoricality) and uncertainty (possibility) – opportunities for expression in the Latvian scientific language.
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
Zinātnes valoda//Language of science : konferences materiāli//Conference materials
Publication Type
Scientific publication
Scientific institutions
Liepaja University
Scientific institute
Kurzeme Institute of Humanities (KIH)
Field of research
Linguistics and Literary science
Project
Latviešu zinātnes valoda intralingvālā aspektā
DOI, ISBN, ISSN
ISBN 978-9934-569-66-1