Title in original language
Infinitīva izvēle un lietojums mērķa formulējumā zinātniskajos rakstos latviešu valodā (2008–2018)
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
Vārds un tā pētīšanas aspekti, 24 (1/2)
Publication Type
Scientific publication
Scientific institutions
Liepaja University
Scientific institute
Kurzeme Institute of Humanities (KIH)
Field of research
Linguistics and Literary science
Project
Latviešu zinātnes valoda intralingvālā aspektā
DOI, ISBN, ISSN