Title in original language
Aizputes mācītāja Johana Georga Goldmaņa ieguldījums latviešu bērnu rakstītmācībā
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
Piemares ļaudis un likteņi, Liepājas Universitāte
Publication Type
Scientific publication
Scientific institutions
Liepaja University
Scientific institute
Kurzeme Institute of Humanities (KIH)
Field of research
Educational sciences, Linguistics and Literary science
DOI, ISBN, ISSN
ISBN 9789934569623