Title in original language
Bērnu latviešu valodas attīstība artikulācijas, normu un lingvistiskās vides šķēršļu joslā
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
Latviešu valodas apguve, 1, 73-92 lpp.
Publication Type
Scientific publication
Scientific institutions
Liepaja University
Scientific institute
Kurzeme Institute of Humanities (KIH)
Field of research
Linguistics and Literary science
Authors
Project
Valsts pētījumu programma “Latviešu valoda”
DOI, ISBN, ISSN
DOI doi.org/10.37384/LVA.2021.001, ISBN 978-9934-608-09-4