Title in original language
Vecāku aptaujas nozīme bērnu valodas pētījumos
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
Vārds un tā pētīšanas aspekti
Publication Type
Scientific publication
Scientific institutions
Liepaja University, University of Latvia
Scientific institute
Kurzeme Institute of Humanities (KIH)
Field of research
Linguistics and Literary science
Project
Latviešu valodas monolingvāla un bilingvāla apguve: rīki, teorijas un lietojums
DOI, ISBN, ISSN