Title in original language
Uzņēmējdarbības attīstības iespējas Saldus un Brocēnu novadā.
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums, XIX, Liepāja
Publication Type
Scientific publication
Scientific institutions
Institute of Economics of Latvian Academy of Sciences, Liepaja University
Scientific institute
Institute of Management Sciences (IMS)
Field of research
Economics and Entrepreneurship
DOI, ISBN, ISSN
ISSN 14076918