Title in original language
Ceļojums Bārtas valodā
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
Bārtas dzīpari: valoda, kultūra, tradīcijas, ļaudis; izdevējs - Liepājas Universitāte
Publication Type
Scientific publication
Scientific institutions
Liepaja University, University of Latvia
Scientific institute
Kurzeme Institute of Humanities (KIH)
Field of research
Linguistics and Literary science
Project
Letonika - Latvijas vēsture, valoda, kultūra vērtības: Latviešu valodas pētījumi 21. gadsimta zinātnes kontekstā
DOI, ISBN, ISSN
ISBN 9789934569234