Title in original language
Bārtas dzīpari: valoda, kultūra, tradīcijas, ļaudis
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
Liepājas Universitāte
Publication Type
Monography
Scientific institutions
Liepaja University, University of Latvia
Scientific institute
Kurzeme Institute of Humanities (KIH)
Field of research
Vēsture un arheoloģija, Linguistics and Literary science
Project
Letonika – Latvijas vēsture, valoda, kultūra, vērtības (Letonika)
DOI, ISBN, ISSN
ISBN 9789934569234