Publications: Liene Markus-Narvila

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 REĢIONĀLISTIKAS PĒTĪJUMI TOPOŠO SKOLOTĀJU IZGLĪTĪBAI: DIENVIDKURZEMES POTENCIĀLS Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Liene Markus-Narvila, Ieva Ozola 2021
2 Valoda. Laiks. Lejaskurzeme Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Monography Ieva Ozola, Liene Markus-Narvila 2021
3 Bārtas dzīpari: valoda, kultūra, tradīcijas, ļaudis Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Monography Uļjana Gintnere, Gita Girņus, Anita Helviga, Karīna Krieviņa, Dina Kundziņa, Edgars Lāma, Benita Laumane, Liene Markus-Narvila, Ieva Ozola, Ieva Kaija Ozola, Ieva Pāne 2017
4 Ceļojums Bārtas valodā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Liene Markus-Narvila, Ieva Ozola 2017