Title in original language
"Hamleta vārdi. Klasika un teksts Oļģerta Krodera intepretācijā."
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
Liepājas Universitāte
Publication Type
Monography
Scientific institutions
Liepaja University
Scientific institute
Kurzeme Institute of Humanities (KIH)
Field of research
Humanities and Arts
Authors
Project
Valsts pētījuma programma „Letonika - Latvijas vēsture, valodas, kultūra, vērtības”
DOI, ISBN, ISSN
ISBN 978-9934-17-3