Publications: Edgars Lāms

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Alberta Caunes pilskalnu poēzija Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Edgars Lāms 2019
2 Īsprozas ceļi un strupceļi 21. gadsimta latviešu literatūrā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Edgars Lāms 2019
3 Liepājas literārā asinsaina: Fragmentēti vērojumi, 2017–2019 Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Edgars Lāms 2019
4 Liepājas vēja vēstis [Rakstu cikls] Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Edgars Lāms 2019
5 Literatūra un kultūra laikmetu krustcelēs / Literature and culture at the crossroads of eras Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Edgars Lāms 2019
6 Kultūrprocesu daudzveidība. Tradīciju un novatorisma krustpunkti Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Edgars Lāms 2018
7 Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā: rakstu krājums, 22 Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anita Helviga, Sigita Ignatjeva, Edgars Lāms 2017
8 Friča Bārdas dzīves un dzejas gadalaiki Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Monography Edgars Lāms 2017
9 Olafa Gūtmaņa dzejas varoņa dažādās lomas un identitātes Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Edgars Lāms 2017
10 Padomju laiku lauku dzīves šķērsgriezums Ērika Hānberga prozā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Edgars Lāms 2017