Title in original language
Padomju laiku lauku dzīves šķērsgriezums Ērika Hānberga prozā
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā
Publication Type
Scientific publication
Scientific institutions
Liepaja University
Scientific institute
Kurzeme Institute of Humanities (KIH)
Field of research
Linguistics and Literary science
Authors
DOI, ISBN, ISSN
ISSN 25009508