Title in original language
Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā: rakstu krājums, 22
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
Liepājas Universitāte
Publication Type
Scientific publication
Scientific institutions
Liepaja University
Scientific institute
Kurzeme Institute of Humanities (KIH)
Field of research
Linguistics and Literary science
Project
Valsts pētījuma programma „Letonika - Latvijas vēsture, valodas, kultūra, vērtības”
DOI, ISBN, ISSN
ISSN 25009508