Title in original language
Bārtas ļaudis vēstures atmiņu mozaīkās
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
Bārtas dzīpari: valoda, kultūra, tradīcijas, ļaudis; izdevējs - Liepājas Universitāte
Publication Type
Scientific publication
Scientific institutions
Liepaja University
Scientific institute
Kurzeme Institute of Humanities (KIH)
Field of research
Humanities and Arts
Project
Letonika – Latvijas vēsture, valoda, kultūra, vērtības (Letonika)
DOI, ISBN, ISSN