Title in original language
Literatūras un valodas vēsture tulkojumā: "Hēlija vēršu" tulkošanas dažādās stratēģijas
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
Scriptus Manet
Publication Type
Scientific publication
Scientific institutions
Liepaja University
Scientific institute
Kurzeme Institute of Humanities (KIH)
Field of research
Linguistics and Literary science
DOI, ISBN, ISSN
ISSN 22560564