Title in original language
Trako veču koncepts P. Bankovska prozā
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
Kultūras studijas. Maskulīnā kultūra. Zinātnisko rakstu krājums XI. Daugavpils Universitāte
Publication Type
Scientific publication
Scientific institutions
Liepaja University
Scientific institute
Kurzeme Institute of Humanities (KIH)
Field of research
Linguistics and Literary science
Authors
DOI, ISBN, ISSN