Title in original language
„Savējais un svešais Harija Skujas dzejā: represētā pieredze”
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
Kultūras studijas. „Savējais”, „svešais”, „citādais” literatūrā un kultūrā. Zinātnisko rakstu krājums. XIII. Galv. red. Stašulāne Anita. 123-131 lpp.
Publication Type
Scientific publication
Scientific institutions
Liepaja University
Scientific institute
Kurzeme Institute of Humanities (KIH)
Field of research
Linguistics and Literary science
Authors
DOI, ISBN, ISSN
ISBN 978-9984-14-934-9, ISSN 1691-6026