Title in original language
A comprehensive review of sports training: historical perspective and open questions
Publication language
English
Scientific journal or publisher of a monograph
Liepājas Universitāte
Publication Type
Monography
Scientific institutions
Liepaja University
Scientific institute
-none-
Field of research
Veselības un sporta zinātnes
Project
Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – logopēdija, pirmsskolas izglītība un sākumizglītība
DOI, ISBN, ISSN
ISBN 978-9934-569-81-4