Title in original language
Lejaskurzemes izlokšņu aprakstos neminētie: daļēji lokāmie divdabji
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
Vārds un tā pētīšanas aspekti, Liepājas Universitāte
Publication Type
Scientific publication
Scientific institutions
Liepaja University
Scientific institute
Kurzeme Institute of Humanities (KIH)
Field of research
Linguistics and Literary science
Authors
Project
Latviešu valoda
DOI, ISBN, ISSN
ISSN 1407-4737