Publications: Scientific publication

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 The concept for e-material creating and formatting application prototype Institute of Science and Innovative Technologies (ISIT) Scientific publication Anita Jansone, Kristīne Mackare 2019
2 THE GOALS OF WASTE FRAMEWORK DIRECTIVE AS MECHANISM SECURING TRANSITION TO CIRCULAR ECONOMY Institute of Science and Innovative Technologies (ISIT) Scientific publication Dzintra Atstāja, Natālija Cudečka-Puriņa, Rudīte Vesere 2019
3 The influence of marketing theory and practice on development of public relations education in Latvia -none- Scientific publication Inga Sprice 2019
4 The lexical competence of preschoolers acquiring Latvian as the second language in an instructional setting Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ingēra Tomme-Jukēvica 2019
5 The Prototype Version for e-Material Creating and Formatting Application Institute of Science and Innovative Technologies (ISIT) Scientific publication Anita Jansone, Iļja Konarevs, Kristīne Mackare 2019
6 The risks created by learning overload for grade 1-3 pupils Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Agate Cukura, Pāvels Jurs 2019
7 The skills and emotional intelligence of Twitter communications through the lens of cultural anthropology Institute of Management Sciences (IMS) Scientific publication Sandra Veinberga 2019
8 The types of errors in the speech production of preschoolers acquiring Latvian as the second language in an instructional setting Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ingēra Tomme-Jukēvica 2019
9 Trako veču koncepts P. Bankovska prozā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anda Kuduma 2019
10 Trešās atmodas laika personības Liepājā -none- Scientific publication Ārija Kolosova 2019
11 Tropu skaidrojums latviešu stilistikā, leksikogrāfijā, literatūrzinātnē / Explanation of Tropes in Latvian Stylistics, Lexicography and Literary Theory Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anita Helviga 2019
12 Use of drone based IT system for road pothole detection and volume calculation Institute of Science and Innovative Technologies (ISIT) Scientific publication Anita Jansone, Roberts Jūrmalietis, K. Kuduma, Uldis Žaimis 2019
13 Vārda "episks" nozīmes transformācija mūsdienu latviešu valodā. Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anita Helviga 2019
14 Verba būt lietojums spāņu un latviešu valodā lingvodidaktiskiem mērķiem -none- Scientific publication Agata Babina 2019
15 Vizuālā māksla skolēnu radošuma un tā potenciāla veicināšanā mūsdienu izglītības sistēmā. Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Gunta Krastiņa, Alīda Samuseviča 2019
16 Zinātnes valoda - ieskats problemātikā -none- Scientific publication Dzintra Šulce 2019
17 Zinātniskuma princips kā būtisks kvalitātes kritērijs zinātnes valodā / The principle of scientificity as an essential quality criterion in the language of science -none- Scientific publication Dzintra Šulce 2019
18 Zvejniecības un jūrniecības gēns latviešu literatūrā: divi Gūtmaņi Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anda Kuduma 2019
19 Использование оригинальных текстов на французском языке на продвинутом этапе обучения -none- Scientific publication Oļegs Beļajevs 2019
20 Конвергенция обеспечения качества образования и рейтинга вуза Institute of Management Sciences (IMS) Scientific publication Daina Vasilļevska 2019
21 Русский (иностранный) язык как ресурс профессиональной творческой идентичности -none- Scientific publication Valentina Kaļiņina 2019
22 Формирование навыка правописания слов с буквами И и Ы в корне слов на начальном этапе изучения русского языка как иностранного -none- Scientific publication Marina Novika 2019
23 „Vēl taigas grāmatu lasu”: Olafa Gūtmaņa Sibīrijas pieredzes fenomens Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anda Kuduma 2018
24 Analysis of eco-innovation trends and development opportunities in Latvia Institute of Management Sciences (IMS) Scientific publication Veronika Bikse, Inese Lūsēna-Ezera, Baiba Rivža 2018
25 Atbildes uz jautājumiem mutvārdu tekstā: pragmatiskais aspekts Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Linda Lauze 2018