Publications: Scientific publication

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Gold - section in interactive user interface development Institute of Science and Innovative Technologies (ISIT) Scientific publication Anita Jansone, Ilva Magazeina, Uldis Žaimis 2017
2 Gunta Bereļa romāns "Vārdiem nebija vietas": valodas jēga un enerģija Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anda Kuduma 2017
3 Health literacy as component of adult education in recreation process Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Anita Līdaka, Dita Role 2017
4 Heating by heat exchange and by compression – Asymmetry in the equations Institute of Science and Innovative Technologies (ISIT) Scientific publication Igors Stepanovs 2017
5 Historical background of the importance of art Education in teacher training process in Latvia Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Inta Klāsone 2017
6 Ieskats literatūrzinātnes termina semantiski funkcionālajā kontekstā: "Raiņa divieši" Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anita Helviga 2017
7 INFLUENCE OF EATING HABITS ON PEOPLE'S LIFE QUALITY Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Arturs Medveckis, Tamāra Pīgozne 2017
8 International Project LAMBA Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dace Markus, Tija Zīriņa 2017
9 Īss ieskats rokrakstu avīzēs kā Latvijas agrīnās periodikas aizmetņos 17. gadsimtā. Brief insight into handwritten newspapers as the onset of the early periodicals in Latvia in the 17th century Institute of Management Sciences (IMS) Scientific publication Sandra Veinberga 2017
10 Jēkaba Rūsiņa dzīves, darba un daiļrades lappuses Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anita Helviga 2017
11 Johana Langija vērdnīcas "proverbia" 17. gadsimta vārdnīcu kontekstā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ieva Ozola 2017
12 Kompozīcijas elementu poētika Ojāra Vācieša bērnu dzejas krājumos -none- Scientific publication Sandra Okuņeva 2017
13 Kristiāna Frīdriha Launica devums latviešu rakstpratībā 19. gadsimta pirmajā pusē Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Diāna Laiveniece 2017
14 LABOUR MARKET TRENDS AND OCCUPATIONAL INTERESTS OF YOUTH IN LATVIA Institute of Management Sciences (IMS) Scientific publication Veronika Bikse, Una Libkovska, Inese Lūsēna - Ezera, Daina Vasilevska 2017
15 Laikmeta un kultūrvēsturisko faktoru ietekme uz diriģenta Kārļa Rūdolfa Kreicberga (1921-2014) identitātes attīstību Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Arturs Medveckis 2017
16 Latviešu dziedināšanas tradīcija mūsdienu pētījumu kontekstā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ieva Ančevska 2017
17 Latviešu valodas fonēmu izrunas pārbaudes materiāli: lingvistiskais un logopēdiskis aspekts. Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dace Markus, Baiba Trinīte 2017
18 Latviešu valodas situācija Lietuvas pierobežā: anketēšanas rezultāti par Sventājas izloksni Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Daiga Straupeniece 2017
19 Latvijas vēstures romānu sērija „Mēs. Latvija, XX gadsimts”. Postkoloniālisma un postkomunisma perspektīva -none- Scientific publication Benedikts Kalnačs 2017
20 Līdzskaņu fonēmu un to savienojumu izrunas salīdzinošā analīze projekta LAMBA izmēģinājuma pārbaudē un nobeigumā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ilze Auziņa, Solveiga Čeirane, Martins Kremers, Dace Markus, Olga Ureka 2017
21 Mirdza Ķempe - tulkotāja: Salut au Monde! Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Sigita Ignatjeva 2017
22 Mirdzas Ķempes, Augusta Štrausa un Jēkaba Rūsiņa epistolārās liecības radošo personību atklāsmei Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anita Helviga 2017
23 Modelling of urban traffic flow Institute of Science and Innovative Technologies (ISIT) Scientific publication Aleksandrs Berežnojs, Šarifs Guseinovs 2017
24 Music and Language in interdisciplinary connection -none- Scientific publication Mirdza Paipare 2017
25 Music listening as musicing and strong musical experience -none- Scientific publication Mirdza Paipare 2017