Title in original language
Līdzskaņu fonēmu un to savienojumu izrunas salīdzinošā analīze projekta LAMBA izmēģinājuma pārbaudē un nobeigumā
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
Bērnu valoda Latvijā 21. gadsimtā III
Publication Type
Scientific publication
Scientific institutions
Institute of Mathematics and Computer Science of University of Latvia, Liepaja University, Riga Stradins University
Scientific institute
Kurzeme Institute of Humanities (KIH)
Field of research
Linguistics and Literary science
Project
Latviešu valodas monolingvāla un bilingvāla apguve: rīki, teorijas un lietojums
DOI, ISBN, ISSN