Title in original language
Laikmeta un kultūrvēsturisko faktoru ietekme uz diriģenta Kārļa Rūdolfa Kreicberga (1921-2014) identitātes attīstību
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
Vēsture: avoti un cilvēki
Publication Type
Scientific publication
Scientific institutions
Liepaja University
Scientific institute
Institute of Educational Sciences (IES)
Field of research
Vēsture un arheoloģija, Educational sciences
DOI, ISBN, ISSN
ISSN 16919297