Title in original language
Latviešu valodas fonēmu izrunas pārbaudes materiāli: lingvistiskais un logopēdiskis aspekts.
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
Bērnu valoda Latvijā 21. gadsimtā III
Publication Type
Scientific publication
Scientific institutions
Liepaja University
Scientific institute
Kurzeme Institute of Humanities (KIH)
Field of research
Linguistics and Literary science
Project
Letonika – Latvijas vēsture, valoda, kultūra, vērtības (Letonika)
DOI, ISBN, ISSN
ISBN 9789934549410