Title in original language
Jēkaba Rūsiņa dzīves, darba un daiļrades lappuses
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
Bārtas dzīpari: valoda, kultūra, tradīcijas, ļaudis; Liepājas Universitāte
Publication Type
Scientific publication
Scientific institutions
Liepaja University
Scientific institute
Kurzeme Institute of Humanities (KIH)
Field of research
Linguistics and Literary science
Authors
DOI, ISBN, ISSN