Publications: Scientific publication

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Innovative start-ups: challenges and development opportunities in Latvia Institute of Management Sciences (IMS) Scientific publication Veronika Bikse, Inese Lūsēna-Ezera, Baiba Rivža 2018
2 Interjekcijas Lejaskurzemes izloksnēs: izpētes iespējas Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ieva Ozola 2018
3 Intertekstualitāte Artura Rembo "Iluminācijās" -none- Scientific publication Inese Veisbuka 2018
4 Izglītojošo datorspēļu izstrādes priekšnosacījumi -none- Scientific publication Kaspars Vārpiņš 2018
5 Kultūrprocesu daudzveidība. Tradīciju un novatorisma krustpunkti Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Edgars Lāms 2018
6 LANGUAGE AS A TOOL FOR DEVELOPING OF HUMOUR IN PRESCHOOL CHILDREN Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Irina Strazdiņa 2018
7 Latviešu valodas ortoepija vēsturiskā aspektā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dzintra Šulce 2018
8 Lauku teritoriju attīstības pārvaldība Ziemeļkurzemes reģionā Institute of Management Sciences (IMS) Scientific publication Veronika Bikse, Una Libkovska, Inta Ozola 2018
9 Leksikogrāfija Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anita Helviga 2018
10 Liepāja man rādījās sapņos! Apraksts par LiepU mācībspēku, mākslinieku Mārtiņu Krūmiņu Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Vēsma Lēvalde 2018
11 Literatūras un valodas vēsture tulkojumā: "Hēlija vēršu" tulkošanas dažādās stratēģijas Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Sigita Ignatjeva 2018
12 Literatūrzinātnes termina "ziņģe" evolūcija kopš Gotharda Frīdriha Stendera laikiem Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anita Helviga 2018
13 Maģiskās un rituālās darbības latviešu dziedināšanas tradīcijā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ieva Ančevska 2018
14 Mākslas aktualitātes cilvēka izglītībā un dzīvē Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Ineta Klāsone, Inta Klāsone 2018
15 Modelling heat transfer during flow through a random packed bed of spheres -none- Scientific publication Vilnis Frišfelds, B. Daniel Marjavaara, Per E. C. Burstrom, Anna-Lena Ljung, T. Staffan Lundstrom 2018
16 Necessity of Work Team in Manufacturing Branch Start-Up Enterprises in Latvia Institute of Management Sciences (IMS) Scientific publication Atis Egliņš-Eglītis, Diāna Līduma, Inese Lūsēna-Ezera 2018
17 Non-perturbative Approaches in Nanoscience and Corrections to Finite-Size Scaling -none- Scientific publication Jevgenijs Kaupužs, R. V. N. Melnik 2018
18 Norāde par vārda terminoloģisko funkcionalitāti latviešu valodas skaidrojošajās vārdnīcās Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anita Helviga 2018
19 Numerical modelling of flows along the nanostructured surface Institute of Science and Innovative Technologies (ISIT) Scientific publication Šarifs Guseinovs, Anita Jansone, Roberts Jūrmalietis, Uldis Žaimis 2018
20 Pareizrunas jautājumi Rīgas Latviešu biedrības valodniecības sēžu materiālos (1933–1942) Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dzintra Šulce 2018
21 Pedagogical relationships as an aspect of music teachers` professional competence Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Linda Pavītola 2018
22 Perspectives for Perfecting the Pedagogical Activity of Preschool Teachers for Implementation of A Child-Centered Learning Approach -none- Scientific publication Jana Grava, Ilze Miķelsone 2018
23 Populārā kultūra Augusta Deglava romāna „Rīga” 1. daļā -none- Scientific publication Inta Genese-Plaude 2018
24 Processed seaweed and winemaking waste co-fermentation for biogas extraction: Pilot study Institute of Science and Innovative Technologies (ISIT) Scientific publication Anita Jansone, Roberts Jūrmalietis, Uldis Žaimis 2018
25 Quantity and duration in Latvian Songs from World War I: Some Preliminary Observations Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dzintra Bond, Dace Markus, Linda Shockey 2018