Publications: Scientific publication

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Cenzūras ietekmes virzieni latviešu grāmatniecības un publicistikas attīstībā līdz Latvijas valsts neatkarības iegūšanai (1918) Institute of Management Sciences (IMS) Scientific publication Sandra Veinberga 2018
2 Challenges in Promoting the Development of Reading Skills. -none- Scientific publication Dagnija Deimante 2018
3 Characteristics of Youth Civic Engagement in Liepaja city. Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Pāvels Jurs, Alīda Samuseviča 2018
4 Comparative analysis of career choices by students in Latvia and the UK Institute of Management Sciences (IMS) Scientific publication Veronika Bikse, Una Libkovska, Inese Lūsēna-Ezera, Baiba Rivža 2018
5 COMPUTER-AIDED MECHATRONIC DEVICES: AESTHETIC DESIGN WITH AN EMPHASIS ON GENERALIZED GOLDEN RATIO Institute of Science and Innovative Technologies (ISIT) Scientific publication Šarifs Guseinovs, Anita Jansone, Roberts Jūrmalietis, Ilva Magazeina, Uldis Žaimis 2018
6 Die Darstellung der Beziehungen zwischen den Deutschbalten und den Letten im Roman von Elisabeth Josephi „Ohne Land” -none- Scientific publication Juris Andrejs Kastiņš 2018
7 Digital natives and intrapersonal communication Institute of Management Sciences (IMS) Scientific publication Sandra Veinberga 2018
8 Diversity of public relations education in higher education institutions of Latvia -none- Scientific publication Inga Pūre 2018
9 Education and Decline of Cognitive Abilities in Late Adulthood -none- Scientific publication Ingūna Griškēviča 2018
10 Engineering education as element of innovative economic development: case of Latvia. Institute of Management Sciences (IMS) Scientific publication Baiba Rivža, Daina Vasilevska 2018
11 Eposa un ar to saistīto jēdzienu nosaukumi latviešu terminoloģijas attīstības gaitā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anita Helviga 2018
12 Exploring Teachers’ Attitude in the Context of Inclusive Education. Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Dina Bethere, Svetlana Ušča, Helēna Vecenāne 2018
13 Filozofisko ideju recepcija Paula Bankovska prozā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anda Kuduma 2018
14 Floras leksikas dinamika Sventājas izloksnē Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Daiga Straupeniece 2018
15 Formālās loģikas kompetences robežas -none- Scientific publication Zaigonis Graumanis 2018
16 Functional analysis and functional maps of qualifications in ECVET context -none- Scientific publication M.A. Dremina, V.A. Kopnov, Patriks Morevs, Y. Orphanidou, L. Papaloizou, D.E. Shchipanova, O.V. Shmurygina 2018
17 Garīdzniecības pārstāvju iesaistīšanās Trešās atmodas kustībā -none- Scientific publication Ārija Kolosova 2018
18 Goal Setting Skills in Teachers’ Professional Development. -none- Scientific publication Ilze Miķelsone, Indra Odiņa 2018
19 Gotharda Frīdriha Stendera ieguldījums latviešu bērnu lasītmācīšanā 18. gadsimta beigās Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Diāna Laiveniece 2018
20 Green entrepreneurship as a factor of sustainable economic development in Baltic States. Institute of Management Sciences (IMS) Scientific publication Baiba Rivža, Daina Vasilevska 2018
21 Growth of the knowledge economy as a factor contributing to the competitiveness of countries on the eastern coast of the Bal-tic sea Institute of Management Sciences (IMS) Scientific publication Veronika Bikse, L. Jeroscenkova, M. Kruzmetra, Baiba Rivža, L. Sunina 2018
22 HABITS OF USING INTERNET AND DIGITAL DEVICES IN EDUCATION Institute of Science and Innovative Technologies (ISIT) Scientific publication Anita Jansone, Kristīne Mackare 2018
23 Identification of the Asymmetry of Competences of Special-ists Working in the Field of Cultural Tourisms: Study Report Institute of Management Sciences (IMS) Scientific publication REMIGIJUS KINDERIS, Inese Lūsēna-Ezera, HELEN SOOVÄLI-SEPPING 2018
24 Iekļaujošās izglītības izaicinājumi un perspektīvas pedagoģiskajā procesā Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Lolita Apsēna, Pāvels Jurs 2018
25 Implementation of quality management in small and medium enterprises: Problems and solutions Institute of Management Sciences (IMS) Scientific publication Baiba Rivža, Daina Vasilevska 2018