Publications: Scientific publication

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Uz produktīvu mācīšanos orientētas vērtības debašu procesā. Sabiedrība. Integrācija. Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Alīda Samuseviča 2018
2 Veseluma un veselīga dzīvesveida vērtības folklorā un tradīcijā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ieva Ančevska 2018
3 Vizuālās mākslas loma mūsdienu sabiedrībā un izglītībā -none- Scientific publication Gunta Krastiņa 2018
4 Vizuālās mākslas loma mūsdienu sabiedrībā un izglītībā. The role of visual art in contemporary society and education -none- Scientific publication Gunta Krastiņa 2018
5 Water resources for medical tourism development in Latvia Institute of Management Sciences (IMS) Scientific publication Veronika Bikse, Una Libkovska, Inese Lūsēna-Ezera, Armands Muižnieks 2018
6 Zwischen gestern und morgen – die globale, regionale und nationale Dimension der Europaischen Union Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Pāvels Jurs 2018
7 Дуальная модель профессионального образования в Латвии: проблемы и перспективы. Institute of Management Sciences (IMS) Scientific publication Daina Vasilevska 2018
8 Обучение русскому языку турецких студентов: из опыта преподавания по программе ERASMUS + в Латвии и Турции -none- Scientific publication Valentina Kaļiņina 2018
9 1991.gada janvāra barikāžu notikumu atspoguļojums laikrakstā „Kurzemes Vārds” (1991 – 2001) -none- Scientific publication Ārija Kolosova 2017
10 A productive learning model in the debating process Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Maija Ročāne, Alīda Samuseviča 2017
11 Adaptation to climate change in the Baltic see region: management aspects of flood as the consequences of climate change. Institute of Management Sciences (IMS) Scientific publication Veronika Bikse, Una Libkovska, Inta Ozola, Baiba Rivža, Ilga Zilniece 2017
12 Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā: rakstu krājums, 22 Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anita Helviga, Sigita Ignatjeva, Edgars Lāms 2017
13 Analysis of the Demand for Distance Education at Eastern and Central European Higher Education Institutions Institute of Management Sciences (IMS) Scientific publication Vilija Alekneviciene, Agnieszka Parlińska, Tatjana Pivac, Baiba Rivža, Daina Vasilevska 2017
14 Analysis of the factors affecting development of the maritime territories of Latvia. Institute of Management Sciences (IMS) Scientific publication Veronika Bikse, Una Libkovska, Inta Ozola 2017
15 Ar dziedināšanu saistītie vārdi K. Karuļa “Latviešu etimoloģijas vārdnīcā" Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ieva Ančevska 2017
16 Articulation accuracy in monolingual Latvian-speaking preschoolers: results of a large-scale population study Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Roberts Darģis, Martin Krämer, Dace Markus, Olga Urek 2017
17 Aspects of Social Work Professional Ethics in The Context of Interagency Collaboration in Latvia Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Svetlana Lanka, Lāsma Latsone, Vinita Vītola 2017
18 Atmiņu ekshumācija Enes Mihkelsones romānā „Mēra kaps” un Noras Ikstenas romānā „Mātes piens” -none- Scientific publication Zanda Gūtmane 2017
19 Atskaņu nosaukumi latviešu literatūrzinātnē - sazarotība, sinonīmiskums un variatīvums terminoloģiskajā aspektā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anita Helviga 2017
20 Atvainošanās frāzes mutvārdu saziņā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Linda Lauze 2017
21 Augšzemnieku dialekta pazīmes latviešu bērnu valodā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Lidija Leikuma, Dace Markus 2017
22 Bārtas kapsētvide kultūrvēsturiskajā skatījumā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Karīna Krieviņa 2017
23 Bārtas kultūrvēsturiskās personības: spēkavīrs Jānis Zauls (1906-1989) Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Karīna Krieviņa, Evita Ķuda 2017
24 Bārtas ļaudis vēstures atmiņu mozaīkās Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Karīna Krieviņa 2017
25 Bārtas mājvārdi Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Benita Laumane 2017