Title in original language
Šauro un plato patskaņu fonēmu e un ē lietojuma tendences mūsdienu latviešu valodā.
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
VALODA – 2017. Valoda dažādu kultūru kontekstā: zinātnisko rakstu krājums
Publication Type
Scientific publication
Scientific institutions
Liepaja University
Scientific institute
Kurzeme Institute of Humanities (KIH)
Field of research
Linguistics and Literary science
Authors
DOI, ISBN, ISSN