Publications: Zaigonis Graumanis

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Andra Rubeņa un dažu citu filozofu kritiskās piezīmes par Imanuela Kanta praktisko filozofiju -none- Scientific publication Zaigonis Graumanis 2020
2 Subjektīvā realitāte un informācijas šifrēšana. Versija par problēmu. -none- Scientific publication Zaigonis Graumanis 2019
3 Formālās loģikas kompetences robežas -none- Scientific publication Zaigonis Graumanis 2018
4 Sokrata izteiciena “Es zinu, ka neko nezinu, bet citi nezina pat to” interpretācijas -none- Scientific publication Zaigonis Graumanis 2017