Title in original language
Semantiski funkcionālās pārmaiņas vārdā "stilists" un to atspoguļojums latviešu valodas leksikogrāfijā
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
Vārds un tā pētīšanas aspekti Nr. 21 (1/2); Liepājas Universitāte
Publication Type
Scientific publication
Scientific institutions
Liepaja University
Scientific institute
Kurzeme Institute of Humanities (KIH)
Field of research
Linguistics and Literary science
Authors
DOI, ISBN, ISSN