Publikācijas: Zinātniskais raksts

Nosaukums Zinātniskais institūts Publikācijas veids Autori Izdošanas gads
1 Izglītība un subjektīvā labizjūta pieaugušo dzīves kvalitātes novērtējuma kontekstā -nav- Zinātniskais raksts Mirdza Paipare, Dace Stieģele 2020
2 Izloksnes Priekules novadā 21. gadsimtā / Mundarten in der Region Priekule im 21. Jahrhundert Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ozola, Līga Agruma, Rita Kapeniece-Klauža, Elza Ozola 2020
3 Lai virsuzdevums būtu māksla Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Vēsma Lēvalde 2020
4 Latvian Theatre in Digital Age Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Vēsma Lēvalde 2020
5 Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes tekstu raksturojums lingvistiskā aspektā. Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Dzintra Šulce, Dana Tihomirova 2020
6 Lebendiger Heilort in Lettland Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Ieva Ančevska 2020
7 Liepājas Universitātes mākslas jomas docētāju radošā darbība 2019.gadā. -nav- Zinātniskais raksts Inta Klāsone 2020
8 Lokālais un globālais Guntas Šnipkes dzejā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anda Kuduma 2020
9 Mācību grāmata kā nozīmīgs terminoloģijas resurss: Luda Bērziņa „Ievads latviešu tautas dzejā” (1940) Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anita Helviga 2020
10 MAIN FEATURES OF QUALITATIVE LEARNING SPACE AND PRE-SCHOOL CHILDREN LANGUAGE DEVELOPMENT Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Agrita Tauriņa 2020
11 Marxist Ideology in Augusts Deglav’s Novel “The New World”. Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Inta Genese-Plaude 2020
12 Mikrostāsta jēdziens mūsdienu literatūrā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Agata Babina 2020
13 Mūsdienu komunikācijas paradumu maiņa starp skolēniem un skolotājiem dažādās paaudzē Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Ingūna Griškēviča 2020
14 Mūsdienu latviešu terminu vārdnīcas: izdevēju pieredze -nav- Zinātniskais raksts Elīna Peina 2020
15 Nacionālā valoda zinātnē: Latvijas piemērs Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Diāna Laiveniece, Agnese Dubova, Egita Proveja, Baiba Egle 2020
16 Nacionālās literatūras vēsture kā slazds: krievu literatūras nozīme latviešu literatūras virzībā politiskā Atkušņa laikā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Zanda Gūtmane 2020
17 National language in science: The case of Latvian Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Agnese Dubova, Diāna Laiveniece, Egita Proveja, Baiba Egle 2020
18 Nozares terminoloģija ārpus nozares un ārpus terminoloģijas Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anita Helviga 2020
19 On some properties of limit cycles of the Biryukov equation Dabaszinātņu un inovatīvo tehnoloģiju institūts (DITI) Zinātniskais raksts Sharif E. Guseynov, Y. S. Gasimov, Juan Eduardo Nápoles Valdés 2020
20 Opportunities to Learn History and Culturology and to Develop Digital Competence in the Age of Information Technology Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Pāvels Jurs, Dina Bethere 2020
21 Pamatizglītības standarta raksturojums kontekstā ar 9.klašu skolēnu vērtību sistēmas un atbildības veidošanos Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Pāvels Jurs, Alīda Samuseviča 2020
22 Par kādu folkloristikas terminu resursu laikmeta un nozares kontekstā: Latviešu valodas Terminoloģijas komisijas 8. biļetena (1956) materiāls Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Anita Helviga 2020
23 Par kādu žemaišu konstrukciju ar verbu ļubēt Sventājas latviešu valodā Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Daiga Straupeniece 2020
24 Par latviešu un lietuviešu literatūras salīdzināmo pētniecību un tulkošanu. Saruna ar literatūrzinātnieci un tulkotāju Lauru Laurušaiti Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) Zinātniskais raksts Zanda Gūtmane 2020
25 Pedagogical Aspects of Awareness Formation of Visual Art Language Izglītības zinātņu institūts (IZI) Zinātniskais raksts Inta Klāsone 2020