Nosaukums oriģinālvalodā
Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes tekstu raksturojums lingvistiskā aspektā.
Publikācijas valoda
Latviešu
Zinātniskais izdevums vai monogrāfijas izdevējs
Vārds un tā pētīšanas aspekti
Publikācijas veids
Zinātniskais raksts
Zinātniskās institūcijas
Liepājas Universitāte
Zinātniskais institūts
Kurzemes Humanitārais institūts (KHI)
Zinātnes nozares
Valodniecība un literatūrzinātne
Projekts
Latviešu zinātnes valoda intralingvālā aspektā
DOI, ISBN, ISSN
DOI doi.org/10.37384/VTPA.2020.24.425, ISSN 1407-4737