Publications

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Aspects of Social Work Professional Ethics in The Context of Interagency Collaboration in Latvia Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Svetlana Lanka, Lāsma Latsone, Vinita Vītola 2017
2 Atmiņu ekshumācija Enes Mihkelsones romānā „Mēra kaps” un Noras Ikstenas romānā „Mātes piens” -none- Scientific publication Zanda Gūtmane 2017
3 Atskaņu nosaukumi latviešu literatūrzinātnē - sazarotība, sinonīmiskums un variatīvums terminoloģiskajā aspektā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anita Helviga 2017
4 Atvainošanās frāzes mutvārdu saziņā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Linda Lauze 2017
5 Augšzemnieku dialekta pazīmes latviešu bērnu valodā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Lidija Leikuma, Dace Markus 2017
6 Bārtas dzīpari: valoda, kultūra, tradīcijas, ļaudis Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Monography Uļjana Gintnere, Gita Girņus, Anita Helviga, Karīna Krieviņa, Dina Kundziņa, Edgars Lāma, Benita Laumane, Liene Markus-Narvila, Ieva Ozola, Ieva Kaija Ozola, Ieva Pāne 2017
7 Bārtas kapsētvide kultūrvēsturiskajā skatījumā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Karīna Krieviņa 2017
8 Bārtas kultūrvēsturiskās personības: spēkavīrs Jānis Zauls (1906-1989) Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Karīna Krieviņa, Evita Ķuda 2017
9 Bārtas ļaudis vēstures atmiņu mozaīkās Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Karīna Krieviņa 2017
10 Bārtas mājvārdi Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Benita Laumane 2017
11 Bērnu audzināšanas grūtību tendences ģimenē un pirmsskolā Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Alīda Samuseviča, Blāzma Vikmane 2017
12 Ceļa motīva simboliskās un filozofiskās atklāsmes Olafa Gūtmaņa dzejā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Karīna Krieviņa 2017
13 Ceļojums Bārtas valodā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Liene Markus-Narvila, Ieva Ozola 2017
14 CHEMICALLY SAFE ENVIRONMENT AS A GUARANTEE OF SCHOOLCHILDREN'S HEALTH Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Olga Glikasa, Ludmila Karule, Helēna Vecenāne 2017
15 Cinelabyrinth: The Pavilion of Forking Paths -none- Scientific publication Chris Hales 2017
16 Comprehension and use of the literary terms "pastišs" (pastiche) and "parodija" (parody) in Latvian literary studies Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anita Helviga, Sigita Ignatjeva 2017
17 Corrections to finite-size scaling in the 3D Ising model based on nonperturbative approaches and Monte Carlo simulations Institute of Science and Innovative Technologies (ISIT) Scientific publication Jevgenijs Kaupužs, Roderick V.N. Melnik, Jānis Rimšāns 2017
18 Determining countries' potentials for successful export of luxurious and banking services Institute of Science and Innovative Technologies (ISIT) Scientific publication Jekaterina Aleksejeva, Ruslans Aleksejevs, Raufs Guseinovs, Šarifs Guseinovs 2017
19 Development of the Idea of an Innovative School in Latvia (case study) Institute of Management Sciences (IMS) Scientific publication Daina Celma-Zīda, Inese Lūsēna - Ezera, Gunta Vīdnere 2017
20 Development of youth professional interests in accordance with labour market requirements Institute of Management Sciences (IMS) Scientific publication Una Libkovska, Inese Lūsēna - Ezera 2017
21 Die autobiographische Trilogie von Günter Grass aus narrativer Sicht -none- Scientific publication Juris Andrejs Kastiņš 2017
22 Digital competency and blended learning Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Madara Priedoliņa, Lāsma Ulmane-Ozoliņa 2017
23 Discrete and continuous modelling of convective heat transport in a thin porous layer of mono sized spheres -none- Scientific publication B. Daniel Burström, Vilnis Frišfelds, Anna Lena Ljung, Staffan Lundström, B. Daniel Marjavaara 2017
24 Diversification of teacher’s activity for holistic development of children in pre-school education practice Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Jana Grava, Ilze Miķelsone, Linda Pavītola 2017
25 Dublinas 20. gadsimta sākuma slenga atveidojums Dž. Džoisa romāna "Uliss" tulkojumā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Sigita Ignatjeva 2017