Publications

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Core Hardness and Microstructure Prediction in Any Steel Part Institute of Science and Innovative Technologies (ISIT) Monography Šarifs Guseinovs, Nikolai Kobasko, Jānis Rimšāns 2019
2 Daiļliteratūras lappuses Kurzemes reģionālajā periodikā 20. gadsimta otrajā pusē: Liepājas pilsētas un rajona piemērs Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anita Helviga 2019
3 Daži antroponīmi un zoonīmi Džeimsa Džoisa romāna "Uliss" latviešu un krievu tulkojumos Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Sigita Ignatjeva 2019
4 Deiktiskie vārdi Artura Rembo dzejprozas krājumā „Iluminācijas" -none- Scientific publication Inese Veisbuka 2019
5 Depozīta sistēmas analīze un ekonomiskais novērtējums Institute of Science and Innovative Technologies (ISIT) Scientific publication Dzintra Atstāja, Natālija Cudečka-Puriņa, Līva Lukševica, Rudīte Vesere 2019
6 Development and Transformation Processes in the Tourism Industry under the Conditions of Globalization Institute of Management Sciences (IMS) Scientific publication L. Budrytė-Ausiejienė, Ilze Grospiņa, Inese Lūsēna-Ezera, H. Sooväli-Sepping, E. Spiriajevas 2019
7 Development of Critical Reading Skills in English Classes -none- Scientific publication Dagnija Deimante 2019
8 Digital business ecosystem as an enabler of eco-innovation in the construction sector Institute of Management Sciences (IMS) Scientific publication Veronika Bikse, E. Bondars, Baiba Rivža, Tatjana Volkova 2019
9 Diskusijas „Zinātne. Valoda. Publikācijas. Pētniecība studijās” apkopojums Discussion “Science. Language. Publications. Research” summary -none- Other publications Dana Tihomirova, Līva Vecvagare 2019
10 Dvīņu (7-10 gadi) individualitātes audzināšana / pašaudzināšana ģimenē -none- Promotion work Anita Dumbrauska 2019
11 Dzīvā valoda. Autentiski mutvārdu teksti -none- Other publications Ilze Auziņa, Linda Lauze 2019
12 E-material Creating and Formatting Application Institute of Science and Innovative Technologies (ISIT) Scientific publication Anita Jansone, Kristīne Mackare, Maksims Žigunovs 2019
13 E-studies and mastering of educational material for people with visual perception and visual - motor integration problems - topical issues and perspectives Institute of Science and Innovative Technologies (ISIT) Scientific publication Anita Jansone, Jeļena Turlisova 2019
14 Education in state language: problems and necessary solutions in pre-school education institutions Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dace Markus, Kārlis Markus, Tija Zīriņa 2019
15 EDUCATIONAL INSTITUTION PREPAREDNESS IN DEALING WITH MOBBING SITUATIONS BETWEEN PUPILS -none- Scientific publication Sarmīte Jēgere 2019
16 Emphasis of the Teamwork in Manufacturing Start-Up Enterprises Institute of Management Sciences (IMS) Scientific publication Diāna Līduma, Inese Lūsēna-Ezera 2019
17 Entropy change in materials under compression and expansion Institute of Science and Innovative Technologies (ISIT) Scientific publication Igors Stepanovs 2019
18 Ērika Kūļa reģionālās kultūrpētniecības projekti Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Anda Kuduma 2019
19 European bioeconomy policy and new opportunities for bio-based business development Institute of Management Sciences (IMS) Scientific publication Veronika Bikse, Inese Lūsēna-Ezera, Baiba Rivža, Tatjana Volkova 2019
20 Evaluation of Influence of Terrain Profile on the Physical Characteristics of Air Flow Institute of Science and Innovative Technologies (ISIT) Scientific publication Šarifs Guseinovs 2019
21 Evaluation of Smart Specialisation Influence Indicators in the Riga Planning Region -none- Scientific publication Ligita Azena, Baiba Rivža, Daina Vasilļevska 2019
22 Friča Bārdas romantisma koncepts -none- Scientific publication Juris Kastiņš 2019
23 Galvenās mācību tēmas un to noteikšanas principi darba vietās Latvijā. Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Inga Zeide 2019
24 General Didactics in Teacher Training. Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Ilma Neimane 2019
25 Identification of Business Model Complementarity and the Factors that Determine it in the Klaipeda City Incoming Tourism -none- Scientific publication REMIGIJUS KINDERIS 2019