Title in original language
Matīss Vītiņš (1795-1861) Ezerē un Purmsātos - skolotājs, rakstnieks un pirmais latviešu žurnālists
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
"Piemares ļaudis un likteņi - 4" Liepājas Universitāte, 77-104. lpp.
Publication Type
Scientific publication
Scientific institutions
Liepaja University
Scientific institute
Kurzeme Institute of Humanities (KIH)
Field of research
Linguistics and Literary science
Authors
DOI, ISBN, ISSN
ISBN 978-9934-608-11-7