Publications

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Nozares terminoloģija ārpus nozares un ārpus terminoloģijas Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anita Helviga 2020
2 Olafs Gūtmanis Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Edgars Lāma 2020
3 On some properties of limit cycles of the Biryukov equation Institute of Science and Innovative Technologies (ISIT) Scientific publication Sharif E. Guseynov, Y. S. Gasimov, Juan Eduardo Nápoles Valdés 2020
4 Opportunities to Learn History and Culturology and to Develop Digital Competence in the Age of Information Technology Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Pāvels Jurs, Dina Bethere 2020
5 Pamatizglītības standarta raksturojums kontekstā ar 9.klašu skolēnu vērtību sistēmas un atbildības veidošanos Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Pāvels Jurs, Alīda Samuseviča 2020
6 Par kādu folkloristikas terminu resursu laikmeta un nozares kontekstā: Latviešu valodas Terminoloģijas komisijas 8. biļetena (1956) materiāls Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anita Helviga 2020
7 Par kādu žemaišu konstrukciju ar verbu ļubēt Sventājas latviešu valodā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Daiga Straupeniece 2020
8 Par latviešu un lietuviešu literatūras salīdzināmo pētniecību un tulkošanu. Saruna ar literatūrzinātnieci un tulkotāju Lauru Laurušaiti Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Zanda Gūtmane 2020
9 Pedagogical Aspects of Awareness Formation of Visual Art Language Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Inta Klāsone 2020
10 Pedagoģiskās kompetences refleksija profesionālajā izaugsmē Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Alīda Samuseviča, Santa Striguna 2020
11 Personvārdi Būtiņģes un Sventājas latviešu dzimtās XX–XXI gadsimtā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Daiga Straupeniece 2020
12 Pētījums par lietuviešu režisoru Artūru Areimu Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Vēsma Lēvalde 2020
13 Pilsoniskā līdzdalība: jauniešu potenciāls Institute of Educational Sciences (IES) Monography Pāvels Jurs, Alīda Samuseviča 2020
14 Pirmsskolas vecuma mazākumtautību bērnu runas ieraksti Latgalē: norise, rezultāti, secinājumi. -none- Scientific publication Dace Markus, Dina Bethere, Kārlis Markus, Tija Zīriņa, Alise Valtere, Marta Jakušina 2020
15 Provision of Interprofessional Collaboration Quality within the Framework of Social Services Working with Families of Children with Special Needs Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Svetlana Lanka, Ilze Durņeva, Dace Erkena 2020
16 Pusnakts stundā. Stāsts Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Zanda Gūtmane 2020
17 Raiņa un Friča Bārdas neklātienes dialogi Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Edgars Lāma 2020
18 Recenzija: Blaumanis divu kultūru krustpunktā. (Füllmann, Rolf, Johanning-Radžienė, Antje, Kalnačs, Benedikts, Kaulen, Heinrich. (Hrsg.) (2019). Rūdolfs Blaumanis (1863–1908). Lettische Moderne und deutschsprachige Literatur. Bielefeld: Aisthesis Verlag. 313 S.) Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Zanda Gūtmane 2020
19 Recenzija: Gaidītā un saņemtā samērs. Par Janas Egles stāstu krājumu Dzimšanas diena Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Zanda Gūtmane 2020
20 Recenzija: Oda paviršuma praviešiem. Par Ilzes Jansones romānu Vīru lietas Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Zanda Gūtmane 2020
21 Recenzija: Upura spēks un varas vājums. Par Kristinas Sabaļauskaites romānu Pētera imperatore Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Zanda Gūtmane 2020
22 Recenzija: Vai mums ir kopīgas debesis? Par Ingas Žoludes un Tīta Aleksejeva grāmatu Livonijas debesis Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Zanda Gūtmane 2020
23 Resources of Students’ Creativity for Competence Approach Implementation in Higher Education in Latvia Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Arturs Medveckis, Tamāra Pīgozne, Svetlana Ušča, Aivars Pīgoznis 2020
24 Rhythm in Latvian songs and poems: past and present. Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dace Markus, Dzintra Bond, Linda Shockey 2020
25 Runas un valodas traucējumi, to korekcija un profilakse mūzikas terapijas praksē -none- Scientific publication Mirdza Paipare, Dace Stieģele 2020