Publications

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Infinitīva izvēle un lietojums mērķa formulējumā zinātniskajos rakstos latviešu valodā (2008–2018) Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Diāna Laiveniece 2020
2 Integration design thinking with education for sustainable development -none- Scientific publication Māra Zeltiņa 2020
3 Investigating Voice Differences in Teachers with and without Self-reported Voice Disorders, and Healthcare Workers without Self-reported Voice Disorders. -none- Scientific publication Baiba Trinīte 2020
4 Izglītība un subjektīvā labizjūta pieaugušo dzīves kvalitātes novērtējuma kontekstā -none- Scientific publication Mirdza Paipare, Dace Stieģele 2020
5 Izloksnes Priekules novadā 21. gadsimtā / Mundarten in der Region Priekule im 21. Jahrhundert Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ieva Ozola, Līga Agruma, Rita Kapeniece-Klauža, Elza Ozola 2020
6 Lai virsuzdevums būtu māksla Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Vēsma Lēvalde 2020
7 Latvian Language of Science Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Agnese Dubova, Diāna Laiveniece, Dzintra Lele-Rozentāle, Dzintra Šulce, Egita Proveja, Raita Rollande, Baiba Egle, Iveta Kopankina, Līva Vecvagare, Artūrs Viļums, Raitis Ralfs Vecmanis, Sindija Ansberga, Dana Tihomirova, Veronika Mahmudova, Ance Putniņa, Kristīne Tomase 2020
8 Latvian Theatre in Digital Age Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Vēsma Lēvalde 2020
9 Latviešu dziedināšanas tradīcija Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Monography Ieva Ančevska 2020
10 Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes tekstu raksturojums lingvistiskā aspektā. Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dzintra Šulce, Dana Tihomirova 2020
11 Lebendiger Heilort in Lettland Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ieva Ančevska 2020
12 Liepājas Universitātes mākslas jomas docētāju radošā darbība 2019.gadā. -none- Scientific publication Inta Klāsone 2020
13 Lokālais un globālais Guntas Šnipkes dzejā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anda Kuduma 2020
14 Lokāmie tagadnes aktīvie divdabji Lejaskurzemes izloksnēs Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Ieva Ozola 2020
15 Mācību grāmata kā nozīmīgs terminoloģijas resurss: Luda Bērziņa „Ievads latviešu tautas dzejā” (1940) Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anita Helviga 2020
16 MAIN FEATURES OF QUALITATIVE LEARNING SPACE AND PRE-SCHOOL CHILDREN LANGUAGE DEVELOPMENT Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Agrita Tauriņa 2020
17 Makroekonomika: teorija un prakse Institute of Management Sciences (IMS) Monography Veronika Bikse 2020
18 Marxist Ideology in Augusts Deglav’s Novel “The New World”. Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Inta Genese-Plaude 2020
19 Mikrostāsta jēdziens mūsdienu literatūrā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Agata Babina 2020
20 Mirdza Ķempe Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Anda Kuduma 2020
21 Mūsdienu komunikācijas paradumu maiņa starp skolēniem un skolotājiem dažādās paaudzē Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Ingūna Griškēviča 2020
22 Mūsdienu latviešu terminu vārdnīcas: izdevēju pieredze -none- Scientific publication Elīna Peina 2020
23 Nacionālā valoda zinātnē: Latvijas piemērs Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Diāna Laiveniece, Agnese Dubova, Egita Proveja, Baiba Egle 2020
24 Nacionālās literatūras vēsture kā slazds: krievu literatūras nozīme latviešu literatūras virzībā politiskā Atkušņa laikā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Zanda Gūtmane 2020
25 National language in science: The case of Latvian Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Agnese Dubova, Diāna Laiveniece, Egita Proveja, Baiba Egle 2020