Publications

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Totalitārisma traumu izpausmes Baltijas prozā -none- Monography Zanda Gūtmane 2018
2 Tu un jūs Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Linda Lauze 2018
3 Unfamiliar concepts as an obstacle for critical thinking in public discussions regarding women’s rights issues in Latvia. Reflective thinking in the ‘fake news’ era. Institute of Management Sciences (IMS) Scientific publication Sandra Veinberga 2018
4 Use of Intermediary Language and Translating in Acquiring Latvian as a Foreign Language Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Diāna Laiveniece, Linda Lauze 2018
5 Uz produktīvu mācīšanos orientētas vērtības debašu procesā. Sabiedrība. Integrācija. Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Alīda Samuseviča 2018
6 Valodai un pedagoģijai veltīts mūžs. Saruna ar docenti Vairu Strautiņu Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Dzintra Šulce 2018
7 Valodu apguve: problēmas un perspektīva: zinātnisko rakstu krājums, XIII/XIV Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Rakstu krājums Diāna Laiveniece 2018
8 Valodu apguves problēmas un perspektīvas speciālistu uzmanības lokā jau 15. reizi : hronika Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Diāna Laiveniece 2018
9 Vārds un tā pētīšanas aspekti Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication 2018
10 Veseluma un veselīga dzīvesveida vērtības folklorā un tradīcijā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ieva Ančevska 2018
11 Vizuālās mākslas loma mūsdienu sabiedrībā un izglītībā -none- Scientific publication Gunta Krastiņa 2018
12 Vizuālās mākslas loma mūsdienu sabiedrībā un izglītībā. The role of visual art in contemporary society and education -none- Scientific publication Gunta Krastiņa 2018
13 Water resources for medical tourism development in Latvia Institute of Management Sciences (IMS) Scientific publication Veronika Bikse, Una Libkovska, Inese Lūsēna-Ezera, Armands Muižnieks 2018
14 Zwischen gestern und morgen – die globale, regionale und nationale Dimension der Europaischen Union Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Pāvels Jurs 2018
15 Дуальная модель профессионального образования в Латвии: проблемы и перспективы. Institute of Management Sciences (IMS) Scientific publication Daina Vasilevska 2018
16 Обучение русскому языку турецких студентов: из опыта преподавания по программе ERASMUS + в Латвии и Турции -none- Scientific publication Valentina Kaļiņina 2018
17 "Hamleta vārdi. Klasika un teksts Oļģerta Krodera intepretācijā." Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Monography Vēsma Lēvalde 2017
18 1991.gada janvāra barikāžu notikumu atspoguļojums laikrakstā „Kurzemes Vārds” (1991 – 2001) -none- Scientific publication Ārija Kolosova 2017
19 A productive learning model in the debating process Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Maija Ročāne, Alīda Samuseviča 2017
20 Adaptation to climate change in the Baltic see region: management aspects of flood as the consequences of climate change. Institute of Management Sciences (IMS) Scientific publication Veronika Bikse, Una Libkovska, Inta Ozola, Baiba Rivža, Ilga Zilniece 2017
21 Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā: rakstu krājums, 22 Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anita Helviga, Sigita Ignatjeva, Edgars Lāms 2017
22 Analysis of the Demand for Distance Education at Eastern and Central European Higher Education Institutions Institute of Management Sciences (IMS) Scientific publication Vilija Alekneviciene, Agnieszka Parlińska, Tatjana Pivac, Baiba Rivža, Daina Vasilevska 2017
23 Analysis of the factors affecting development of the maritime territories of Latvia. Institute of Management Sciences (IMS) Scientific publication Veronika Bikse, Una Libkovska, Inta Ozola 2017
24 Ar dziedināšanu saistītie vārdi K. Karuļa “Latviešu etimoloģijas vārdnīcā" Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ieva Ančevska 2017
25 Articulation accuracy in monolingual Latvian-speaking preschoolers: results of a large-scale population study Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Roberts Darģis, Martin Krämer, Dace Markus, Olga Urek 2017