Publications

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Valodu apguve: problēmas un perspektīva, XVI : zinātnisko rakstu krājums Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Monography Diāna Laiveniece 2020
2 Veidenbauma dzejas intertekstualitāte Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Juris Andrejs Kastiņš 2020
3 Viltusdraugi vadībzinātnes promocijas darbu kopsavilkumos angļu un latviešu valodā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Iveta Kopankina 2020
4 Vispārīgā didaktika skolotāju sagatavošanas programmās Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Ilma Neimane 2020
5 Visual communication – in the process of developing digital competence Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Alīda Samuseviča, Kristaps Lapšāns 2020
6 Vizma Belševica Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Anda Kuduma 2020
7 Youth Values: Analysis Outcomes of Latvia Secondary School Students’ Essays Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Zenta Anspoka 2020
8 Zeigma – viens no mazāk zināmajiem tropu veidiem: nosaukums, skaidrojums, piemēri / Zeugma - a Less Known Kind of Tropes: Denomination, Explanation, Examples Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anita Helviga 2020
9 Орфографические ошибки в русском языке как иностранном в основной школе -none- Scientific publication Marina Novika, Anna Ščuka 2020
10 Aizputes mācītāja Johana Georga Goldmaņa ieguldījums latviešu bērnu rakstītmācībā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Diāna Laiveniece 2019
11 Aktieru pašrealizācija kā pedagoģisks nosacījums teātra darbības kvalitātes pilnveidošanā -none- Promotion work Gatis Strads 2019
12 Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Rakstu krājums 2019
13 Alberta Caunes pilskalnu poēzija Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Edgars Lāms 2019
14 Alternative solutions for marine fuel's composition towards Marine Strategy Directive performance Institute of Science and Innovative Technologies (ISIT) Scientific publication Lilita Ābele, Olga Anne, Tatjana Paulauskiene, Rasa Viederyte 2019
15 Anticipācijas stratēģijas atspoguļojums sinhronās tulkošanas procesa modeļos -none- Scientific publication Linda Gaile 2019
16 Apgūt jaunu valodu nozīmē labāk izprast pasauli, kurā dzīvojam//Learning a New Language Means Better Understanding the World We Live in : Priekšvārds/Preface Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Diāna Laiveniece 2019
17 Apokalipse Paula Bankovska prozā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anda Kuduma 2019
18 Āra nodarbību iekļaušana bioloģijas stundās pamatskolā -none- Master's thesis Ance Elstiņa 2019
19 Ārstniecības augi un dziedināšana laika un valdošās varas kontekstā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ieva Ančevska 2019
20 Artificial intelligence aspects in developed e-material formatting application Institute of Science and Innovative Technologies (ISIT) Scientific publication Anita Jansone, Kristīne Mackare 2019
21 Assessment tools of Latvian language aquisition: problems and application versions Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dace Markus, Tija Zīriņa 2019
22 Augu dziedinošo īpašību raksturojums latviešu dziedināšanas tradīcijā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ieva Ančevska 2019
23 Benefits from Analyzing Video Lecture Logs with Leading Business Analytics Tools Institute of Science and Innovative Technologies (ISIT) Scientific publication Linda Alksne, Zane Berzkalne, Anita Jansone 2019
24 Bērnu runas specifika izglītības aktualitātes kontekstā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dace Markus 2019
25 Citvalodu īpašvārdu atveides tendences latviešu valodā -none- Scientific publication Dzintra Šulce 2019