Publications

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Oļģerta Krodera radošā rokraksta izpausmes publicistikā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Vēsma Lēvalde 2021
2 On one scientifically based sowing management for getting pareto-optimal crops harvest Institute of Science and Innovative Technologies (ISIT) Scientific publication Sharif E. Guseynov, Ruslans Aleksejevs, Sergey Matyukhin, Jekaterina Aleksejeva, Galina Semenova 2021
3 On the issue of planning sowing agricultural crops with the minimum risk under the presence of various agroclimatic conditions Institute of Science and Innovative Technologies (ISIT) Scientific publication Sharif E. Guseynov, Sergey Matyukhin, Misir J. Mardanov, Jekaterina Aleksejeva, Olga Sidorenko 2021
4 Pateicības izpausmes folklorā psiholoģiskā kontekstā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ieva Ančevska 2021
5 Pedagogical challenges in Distance Learning during COVID-19 conditions – Experience of Latvia Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Pāvels Jurs, Inta Kulberga 2021
6 Pedagoģiskās mijiedarbības transformācija mācību procesā pandēmijas laikā Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Kristīne Niedre-Lathere, Alīda Samuseviča 2021
7 Personība un laikmets Piemares zīmē Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ieva Ozola 2021
8 Personvārdi Nīcas pagasta Verbeļu kapu piemiņas zīmju uzrakstos Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Karīna Krieviņa 2021
9 Pieci Regīnas Ezeras meistardarbi Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Zanda Gūtmane 2021
10 Piemares ļaudis un likteņi Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Monography Ieva Ozola, Brigita Bušmane, Gita Vanaga, Daiga Straupeniece, Krišs Kapenieks, Anita Helviga, Vēsma Lēvalde, Anda Kuduma, Inta Dišlere 2021
11 Pilsēta Jāņa Hvoinska dzejā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anda Kuduma 2021
12 Pirmais teikums: zinātniskā raksta pieteikums Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Diāna Laiveniece 2021
13 Pirmsskolas bērnu latviešu valoda: likumdošana un prakse Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Dace Markus 2021
14 Pirmsskolēnu latviešu valodas apguves rezultāti Latvijā: Kurzemē, Rīgā un Latgalē. Kurzeme Institute of Humanities (KIH) , Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Dace Markus, Dina Bethere, Marta Jakušina, Valērija Krasovska, Kārlis Markus, Agrita Tauriņa, Alise Valtere, Tija Zīriņa 2021
15 Possibility of Determining Argumentation in Social Science Articles: The Case of Latvian. Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dzintra Lele-Rozentāle, Diāna Laiveniece, Agnese Dubova, Baiba Egle 2021
16 Potenciālais un pieejamais balss augstuma diapazons 6-12 gadus vecām meitenēm [The potential and working vocal range of girls aged 6 to 12] - Scientific publication Madara Ivane, Baiba Trinīte 2021
17 Production of seaweed derived bioplastics Institute of Science and Innovative Technologies (ISIT) Scientific publication Uldis Žaimis, Sintija Ozoliņa, Roberts Jūrmalietis 2021
18 Rakstīts izloksnē: Lejaskurzemes izlokšņu teksti Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ieva Ozola 2021
19 Redaktores sleja/ Editor’s Column. Scriptus Manet: humanitāro un mākslas zinātņu žurnāls Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Zanda Gūtmane 2021
20 REĢIONĀLISTIKAS PĒTĪJUMI TOPOŠO SKOLOTĀJU IZGLĪTĪBAI: DIENVIDKURZEMES POTENCIĀLS Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Liene Markus-Narvila, Ieva Ozola 2021
21 RELATIONSHIP BETWEEN ACADEMIC SELF-EFFICACY AND COGNITIVE LOAD FOR STUDENTS IN DISTANCE LEARNING Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Ingūna Griškēviča, Mārtiņš Iltners 2021
22 Sadzīviskā poētika (Par Laimas Kotas romānu “Cilvēks ar zilo putnu”) Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Zanda Gūtmane 2021
23 Skaudība. Kā to pamanīt citos un uzvarēt sevī - Monography Sandra Veinberga 2021
24 Some Aspects of the Development of Contemporary Latvian Terminography: Challenges, Solutions, Opportunities Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Elīna Peina, Anita Helviga 2021
25 SPANISH LANGUAGE ACQUISITION IN TERTIARY EDUCATION: THE ACTUAL SITUATION IN LATVIA Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Agata Babina 2021