Publications: Dzintra Iliško

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Garīgums un pasaules redzējums augstākās izglītības kontekstā Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Lāsma Latsone, Dzintra Iliško 2020